Obchody Swieta Konstytucji 3-go Maja – Sunday

May

06

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją[1][2].

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmuliberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski[3]

 

The Constitution of 3 May 1791 was adopted by the Great Sejm (parliament) of the Polish–Lithuanian Commonwealth, a dual monarchy comprising Poland and Lithuania. Drafted over 32 months beginning on 6 October 1788, and formally adopted as the Government Act, the legislation was designed to redress the Commonwealth’s political defects. The system of Golden Freedoms, also known as the “Nobles’ Democracy,” had conferred disproportionate rights on the nobility (szlachta) and over time had corrupted politics. The adoption of the Constitution was preceded by a period of agitation for—and gradual introduction of—reforms beginning with the Convocation Sejm of 1764 and the election of Stanisław August Poniatowski as the Commonwealth’s last king.

Share this with friends